Ana Sayfa  |   İletişim   |   Banka Hesap Numaraları   |  
 
» MENÜ
   ATATÜRK KÖŞESİ


   ÜYELİK FORMU


   YÖNETİM KURULU


   KADIN KOMİSYONU


   GENÇLİK KOMİSYONU


   KADIN KOMİSYONU GEZİLERİ


   FAALİYETLERİMİZ


   GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİM KURULLARI


   DENETİM KURULU


   TÜZÜK


 » ÜYE GİRİŞ BÖLÜMÜ
Kullanıcı Adınız :
 
Şifreniz :
 
             
Yeni Kayıt -  Şifremi Unuttum
 » EN SON VEFAT DUYURULARI
» 23.11.2021 / Müesser Kalkan Vefat
» 08.10.2021 / Beyazıt Bunyak Vefat
» 27.09.2021 / Rahman Kahya Vefat
» 07.09.2021 / Shefije Ajdari Vefat
» 07.09.2021 / Seyfettin Kosovalı Vefat Etti
Tüm Vefat İlanları »»
 » HAFTANIN YAZISI
ÜSKÜP YAZILARI
» Üsküp Şiiri (Kaybolan Şehir)
Yazarın Tüm Yazıları »»
 » İLAN PANOSU
    İlanlara Bakın

İlan Ekleyin
 » ZİYARETÇİ DEFTERİ
    Defteri Okuyunuz

Deftere Yazınız
 » ONLİNE DÖVİZ ALTIN FİYATLARI
 » İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
 » ÜSKÜP'TE HAVA DURUMU
 » GÜZEL SÖZ
Güneş, ışık ve sıcağından başkalarını faydalandırmak için kendine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap.
Epictetos
 » GÜNÜN FIKRASI
Temel otobüste cep telefonuyla konusuyormus,yolcular uyarmis:
 

TÜZÜK-Üsküp Brezalılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
 » TÜZÜK

ÜSKÜP-BREZALILAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı : ‘’Üsküp-Brezalılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’’ dir. Kısaltılmış olarak: Üsküp-Brezalılar Derneği şeklinde yazılır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

Madde 2: Derneğin Amacı:

Derneğimiz Üsküp-Breza köyünden ve Balkan yarımadasından Türkiye’ye göç etmiş insanlarımız ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içindeki bilaistisna tüm Türk vatandaşlarının imkanları dahilinde kültürel, sosyal ve ekonomik dayanışmasını sağlamak, değişik mozaiklerden oluşan insanlarımızın iletişim kopukluklarını düzeltmek, bir çatı altında toplanmasını, daha güçlü, daha dinamik bir yapı oluşturmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletine sadakatla bağlı, vatansever, inançlı ve ahlaklı insan yetiştirmek, milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirmek gayesiyle, maddi ve manevi ortamı oluşturmak.

Madde 3:Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, yerel ve ulusal radyo ve televizyonlara dernek amacı doğrultusunda programlar hazırlamak,

3- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder,

4- Üyeler arasında birlik, beraberlik, saygı ve sevgi sağlamak için milli ve manevi günlerde anma ve kutlama, toplantılar, paneller düzenlemek,

5- Üyelerin ve diğer çevre sakinlerinin bilhassa ihtiyaç sahiplerinin mutlu ve acı günlerinde (düğün, vefat vb.) yanlarında bulunmak, madi ve manevi yardıma bulunmak. Her yıl camide ve lokalde, tüm şehitlerimize ve vefat eden üyelerimiz için mevlit okutmak,

6- ‘’Bir can kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak’’ ayetinde belirttiği gibi insan hayatı kurtarmak insanlığın ve İslam dininin emri olduğundan çevremizde ve Türkiye’de organ bağışı yaygınlaşması için gerekli çaba ve teşvik çalışmaları yapar. Ayrıca üyelere ve çevre sakinlerine kan bağışı yapmaları için teşvik çalışmaları yapar. Kızılay ile iş birliği yapmak.

7- Üyelere, muhtaç yaşlılara ve fakirlerin sağlıkla ilgili sorunlarıyla ilgilenir. Gerekli doktor, ilaç ve tıbbi araç gereç imkanları sağlamaya çalışır ve yarım eder. Sağlıkla ilgili panel ve seminer düzenler.

 

8- Toplumun ve bilhassa gençlerin uyuşturucu madde, içki, kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kurtarmak, bu konudaki zararları ve tehlikeleri anlatarak bilgilendirmek. Bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgilendirmek ve uyarma toplantıları düzenler.

9- Sağlıklı bir nesil ve Türk sporuna faydalı sporcu yetiştirilmesi için gençleri spor yapmalarına teşvik eder, çalışma yerlerini temin eder. Bu vesile ile sportif karşılaşmalar, turnuvalar düzenler, mevcut spor kulüpleri ile iş birliği yapar veya spor kulübü kurar.

10- Ekonomik nedenlerle okuma imkanı bulamayan şehit, yoksul aile çoclarına ve üyelerimizin başarılı çocuklarına her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yardımda bulunmak veya karşılıksız burs vermek. Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullara maddi ve manevi katkılar yapmak.

11- Diyanete bağlı camiler ile ahlaki faaliyet gösteren derneklere maddi, manevi katkılar yapmak.

12- Derneğimiz yeşile ve çevreciliğe önem verir. Doğal afetlere (deprem, sel, erozyon vb) ile ağaçlandırmaya önem verir. Bu konuda üyelere ve topluma bilgilendirme çalışmaları yapar. Kampanyalara katılır. Bu konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapar. Ağaçlandırma çalışmaları yapar. Ayrıca doğal afetler için kurtarma araç, gereç ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu bir sandık oluşturur. Ayrıca afet kurtarma ekibi oluşturur.

13- Üyeler arasında ve üyeler ve çevre sakinleri ile milli birlik ve beraberliği sağlamak için tiyatro, folklor, müzik, resim ve mesleki ve lisan kurslar vb kültürel ve sosyal etkinlikler yapar.

14- Vatan sevgisini pekiştirmek ve üyelerin bilgi ve görgülerini arttırmak için yurdumuzun doğal güzelliklerini ve tarihi yerlerini ve yurt dışı geziler tertip eder.

15- Derneğimiz amaç ve faaliyetlerini geliştirmek için gerekli demirbaş eşyalar, taşınmaz mallar, araç ve gereçler satın alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. İhtiyaç fazlasını satabilir.

16- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli durumlarda vakıf kurar, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

17- Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışma yapmak ve ya yardımlaşmak.

18- Şartlı ve ya şartsız vasiyet, kabul eder.

19- Turizm konusunda yurt içi ve yurt dışında özellikle balkan yarımadasına geziler düzenleyerek bu alanda yatırımlar, ortaklıklar, kiralamalar yapmak suretiyle işletir, devreder, gerekirse satar.

20- Dernek, yasaların öngördüğü ölçüde, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, geniş kapsamlı iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri ve teşebbüsleri kurar, işletir, gerektiğinde kiraya verir. Bunların üzerinde yasal haklar koydurur.

21- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5253 sayılı dernekler kanunun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütmek.

22- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren diğer derneklerle birlikte federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, platformlar oluşturur.

23- Güzel ülkemize ve atalarımıza layık eserler bırakmak için ilgili kurumlardan gerekli izinler alarak ve yasaklara uygun olarak diğer etkinlikleri yapar, faaliyette bulunur.

24- Balkan yarımadasında bulunan atalarımızın tarihi eserlerini (cami, medrese, köprü vb) yaşatmak için onarmak ve restorasyon yaptırmak. Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini tanıtım etkinlikleri yapmak, katılmak.

25- Dernek üyelerimize ve hemşerilerimize sağlık, hukuksal, iktisadi, mali ve diğer sosyal alanlarda danışmanlık yardımı sağlamak.

26- Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli komisyonlar ve komiteler kurmak.

27- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.

 

Derneğin Faaliyet Alanı : Dernek Kültür ve Sosyal alanda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Madde 4: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara ve sonuş yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine, yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelerin Yükümlülükleri: Ödenti (aidat) verme. Üye giriş ücreti bir defaya mahsus 25 TL (yirmibeş) dir. Aylık üye ödentisi 5 TL (beş) dir. Üyeler ödentilerini aylık, yıllık, en fazla 3 yıllık öderler. Diğer yükümlülükleri, üyeler dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacının gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Madde 5: Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6: Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve ya dernek üyelerine yönelik sözlü ve ya fiili zarar verenler aleyhine çalışanlar,

7- Derneğin mallarına ve onuruna zarar verenler, dernek mallarını uyarıya rağmen teslim etmeyenler.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez.

Madde 7: Dernek Organları

- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu

Madde 8: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Olağan üstü toplanır.

Olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazete de ve ya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ger bırakılmaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri ve ya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca, düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ve ya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı, yeter sayısı sağlanmaması halinde, yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı düzenlemek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarına imzalamaları zornludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Toplantı da hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenile konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı ve ya temsil ile görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler, yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 9: Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların ve oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kapa atılması ile toplanan ve oy verme bitiminden sonra açık döküm yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız ve Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmalar ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen ve değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ilew dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Derneğin yeni federasyon kurması veya mevcut olan federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermesine,

9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt duşundaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ya ayrılması,

10- Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 11: Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, 13 (Onüç) asıl ve 10 (On) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, başkan, 1. Başkan yardımcısı, 2.başkan yardımcısı, sekreter, sayman, ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısında bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Görev Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki huşuları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6- Genel kurulda alınan  kararları uygulamak,

7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, komisyon ve komiteler kurmak, buralara görevliler atamak veya görevlileri görevden almak,

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Madde 12: denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Madde 13: Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 25 TL, aylık olarak da 5 TL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Diğer gelirler.

 

Madde 14: Derneğin Defter tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları,

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- Karar Defteri; Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır,

2- Üye kayıt defteri; Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yılık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri; Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak sureti ile saklanır.

4- İşlet Hesabı Defteri; Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir,

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri; Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler (Büyük defter hariç) kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda, yıl sonlarında (31 aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16’da belirtilen) ‘’İşletme Hesabı Tablosu’’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 15: Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve Gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler yönetmeliği EK-17 ‘de örneği bulunan) ‘’alındı Belgesi’’ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, derneğin; Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13 te örneği bulunan) ‘’Gider Makbuzu’’ veya ‘’Banka Dekontu’’ gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14 te örneği bulunan) ‘’ayni yardım teslim Belgesi’’ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15 te örneği bulunan) ‘’ Ayni Bağış Belgesi’’ ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve EK-15 te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makinaları aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olmaları zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘’Alındı Belgeleri’’ (Dernekler yönetmeliğinin EK-17 de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararı ile, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi le dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgesinin kullanımına ve toplamında gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgi hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurul asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( dernekler yönetmeliği EK-19 ‘da yer alan) ‘’Yetki Belgesi’’ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre belirlenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir Ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 16: Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 ‘de bulunan) ‘’dernek Beyannamesi’’ dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 17: Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’teyer alan) ‘’Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) ‘’Taşınmaz Mal Bildirimi’’ ni doldurmak sureti ile mülki idare amirliğine verilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te yer alan) ‘’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik,(Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) ‘’Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’’ ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) ‘’ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’’ doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 18: Temsilcilik Açma ve Dernek Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Dernek temsilcileri il, ilçe, mahalle ve semtlerdeki bölge halkından veya dernek üyeleri arasından bu kişilerin yazılı olarak başvurmaları halinde ve yönetim kurulu kararıyla görevlendirirler. Temsilcilerin çevrelerinde ve bölgelerinde tanınan, sevilen ve sayılan kişiler arasından seçilmesine ve gerekli zaman ayırabilmeleri hususuna dikkat edilir. Temsilci ve yardımcıları yapacakları faaliyetleri yönetim kuruluna aylık olarak bildirir. Mali konuları ise haftalık olarak bildirir. Dernek temsilcileri yönetim kurulu ve yürütme biriminin hizmetleri ile ilgili olmak üzere kişiler ve kurumlar arasında sağlıklı bir temas sürdürülmesi ile derneğin başarısına destek ve yardım sağlaması için görevlendirilir. Gönüllü hizmetlerin yürütülmesi ile görevli olup, derneğin yönetim kuruluna kaşı sorumludur.

Madde 19: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurulunca yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kurulunca denetim yaptırabilir.

Madde 20: Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneğin ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 21: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi le toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 22: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ‘’Tasfiye Halinde Üsküp-Brezalılar Derneği’’ ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlanmakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye ileri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevirerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda, alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerini tamamlanması müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 23: Dernek Başka Organları

Dernek başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlar genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devretmez. 

Madde 24: Renk ve Amblemler

Derneğin faaliyetlerinde kullanacağı renkleri kırmızı beyazdır. Amblemi Üsküp’teki tarihi taş köprünün resmi ile Breza köyünün resmidir. Bu resimlerin etrafı çevreleyen dernek yazılarının yazılı olduğu tasarımdır.

Madde 25: Hüküm ve Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin; Adı, Soyadı ve Görevleri: